Herstel recht op huurtoeslag

Herstel recht op huurtoeslag

20-03-2020

Als uw huur de afgelopen jaren boven de huurgrens is uitgegroeid en uw inkomen of vermogen tijdelijk is gestegen, dan kan het zijn dat u uw huurtoeslag bent kwijtgeraakt. Dankzij een uitspraak van de Raad van State, kan het zijn dat u alsnog in aanmerking komt voor huurtoeslag. 

Nieuwe situatie
De Raad van State heeft namelijk bepaald dat huurders bij wie sprake was van een huurgrensoverschrijding en een tijdelijke inkomens- en/ofvermogensstijging, zich kunnen beroepen op een verworven recht op huurtoeslag.
 

Wat moet u doen?
Als u denkt dat bovenstaande op u van toepassing is, dan kunt u weer huurtoeslag aanvragen over 2019. U kunt de aanvraag over 2019 tot 1 september 2020 indienen via www.toeslagen.nl. Over jaren vóór 2019 bestaat nog geen duidelijkheid. De Belastingdienst heeft toegezegd hier in mei meer duidelijkheid over te geven.