Eerste algemene ledenvergadering een groot succes

Eerste algemene ledenvergadering een groot succes

26-11-2016

Zaterdag 26 november vond de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van huurdersvereniging Accio plaats. Met een hoge opkomst van ruim 160 mensen is het bestuur van Accio zeer tevreden. Het geeft aan dat er zoveel betrokken huurders tijd vrijmaken om mee te denken over de toekomst van Accio. Tijdens de ALV is het oprichtingsbestuur afgetreden en het nieuwe bestuur is door de leden gekozen.

De onderwerpen die tijdens de ALV naar voren zijn gekomen:

  • Opening, uitleg programma en spelregels ALV

  • Presentatie Huurdersvereniging Accio en verslag 2016

  • Naar een nieuw bestuur van HV Accio

  • Aanzet werkplan Accio 2017

  • Meedoen in Accio in themagroepen en de kascommissie

  • Vervolg en contact met Accio

 

Naast de presentaties die er gegeven werden was er ook ruimte voor vragen uit de zaal

Het oprichtingsbestuur van Accio is uitgebreid op de vragen in gegaan. De geluiden vanuit de leden waren overwegend positief. Verschillende keren werd uiting gegeven dat er vertrouwen bestaat in de werkwijze van het bestuur van Accio. Uiteraard zijn dit de eerste prille stappen naar het bouwen aan een ‘verenigingscultuur’ waarbij leden gezamenlijk opkomen voor de belangen van alle huurders van Talis. Vooralsnog kunnen we stellen dat Accio met een vliegende start met 1600 leden en een constructieve eerste ALV op de goede weg zit.

Hier is het u het uitgebreide verslag van de ALV terug te lezen.