Bijeenkomst met bewonerscommissies

Bijeenkomst met bewonerscommissies

22-02-2017

Het bestuur van Accio heeft een bijeenkomst georganiseerd samen met de bewonerscommissies. Dit was een zeer interessant overleg met veel uitwisseling op thema's en over de samenwerking. Afgesproken is om dit 2 jaarlijks te herhalen om elkaar zo goed op de hoogte te houden. Accio en bewonerscommissies kunnen de komende tijd op een aantal punten (beter) samenwerken, te weten bij/door:

  • actualiseren van samenwerkingsovereenkomst(en) met Talis;
  • lidmaatschap van Woonbond. Hoe verhouden (de kosten voor) lidmaatschap van individuele huurders, bewonerscommissies en Accio zich tot elkaar?
  • aandacht vragen bij Talis en gemeente voor vraagstuk van integratie/begeleiding van vluchtelingen/statushouders;
  • aandacht vragen bij Talis voor vraagstukken inzake labelling/woningtoewijzing (en gevolgen); liberalisatie/afstoten/investeren; het betrekken van jongeren; en leefbaarheid;
  • uitwisselen van contactgegevens, duidelijk zijn over verantwoordelijkheden/rollen van leden van Accio-bestuur, communicatie via Accio-website
  • samen kritisch zijn over dienstverlening en uitvoeringspraktijk van Talis indien nodig.

Er is waardering bij de bewonerscommissies voor de ontwikkeling die Accio nu doormaakt. Hier vindt u het verslag van de bijeenkomst. Bent u zelf lid van een bewonerscommissie? Geef uw contactgegevens aan ons door via info@hv-accio.nl, zodat we u kunnen informeren over vervolgbijeenkomsten.