Werkgroep huurbeleid brengt formele reactie uit

Werkgroep huurbeleid brengt formele reactie uit

28-03-2017

Een van de speerpunten van het nieuwgekozen bestuur van Accio was, naast het structureren en opbouwen van een goed bestuur, de prestatieafspraken 2018, duurzaamheid en “Het Huurbeleid 2017”. Voor het huurbeleid hebben we een werkgroep van vijf leden gevormd, bestaande uit vier bestuursleden van Accio en een ervaren huurder Gerda Kortenhoff. De werkgroep is met veel enthousiasme de afgelopen maanden bezig geweest! De werkgroep huurbeleid heeft een belangrijke adviserende stem in het huurbeleid van Talis, dat dit jaar per 1 juni in gaat. De werkgroep heeft het voorstel van Talis beoordeeld. In maart heeft de werkgroep een formele reactie aan het bestuur van Talis gegeven. Wij streven na dat de laagste inkomens de laagste huurverhoging krijgen. Hiervoor is oor bij Talis! Een lastig punt is de huurverhoging voor de “hogere 
inkomens”. Ook hier gaan wij ons sterk voor maken het komende jaar. Gezien de korte tijdspanne, de onervarenheid van de werkgroep en de complexiteit van de materie heeft de werkgroep een pittige klus geklaard. In bijgevoegde notitie leest u meer over hoe de werkgroep huurbeleid kijkt naar het proces en de resultaten.