Werkgroepen prestatieafspraken in volle gang

Werkgroepen prestatieafspraken in volle gang

26-04-2017

De komende maanden gaan we met Talis, de gemeenten Wijchen en Nijmegen aan de slag om afspraken te maken over belangrijke thema’s voor u als huurder: betaalbaarheid, de benodigde hoeveelheid sociale huurwoningen, leefbaarheid, wonen & zorg en de huisvesting van statushouders.In februari begon de werkgroep met bijeenkomsten waarin Talis vertelde wat ze op deze thema’s van plan zijn te doen. Nu zijn we al weer een stap verder. Accio is in gesprek met gemeenten en corporaties over het maken van afspraken om het volgende algemene doel te bereiken:

Een woningvoorraad met voldoende betaalbare en beschikbare woningen voor huishoudens die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

We zitten als bestuursleden aan tafel zowel ambtelijk als bestuurlijk en met de raad. De werkgroepen geven inbreng aan het Accio bestuur vanuit het perspectief en de belangen van Talis huurders. Dit jaar willen we in december weer de prestatieafspraken ondertekenen. Voor Accio is betaalbaarheid een belangrijk onderdeel van de prestatieafspraken. De politiek in Nijmegen heeft aangegeven te streven naar een stad die toegankelijk is en blijft voor mensen met lage inkomens. Hier moeten we dan ook met zijn allen aan werken. Levensloopbestendigheid is ook een belangrijk item. Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn om oud te worden, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. In Wijchen is de jongerenhuisvesting (of 2 persoonshuishoudens) een belangrijk onderwerp vanuit Accio. We maken ons hiervoor sterk, zodat jongeren in Wijchen kunnen blijven. Dit is belangrijk voor de toekomst van Wijchen. Er zijn nu geen goede alternatieven, waardoor jonge mensen vertrekken uit Wijchen. Overigens we zoeken nog mensen voor de werkgroep prestatieafspraken Wijchen die met ons mee willen denken. Laat het ons weten als u interesse hiervoor heeft. 

We kijken ernaar uit afspraken te maken die ervoor zorgen dat u in een goede en betaalbare woning in een prettige buurt kunt (blijven) wonen!