Impressieverslag ALV

Impressieverslag ALV

19-02-2018

Op zaterdag 25 november 2017 vond de derde algemene ledenvergadering (ALV) van huurdersvereniging Accio plaats. Ruim 65 mensen deden mee aan de bijeenkomst. Riek dankt de leden en huurders voor hun komst. Dit keer op een nieuwe locatie midden in de wijk Hatert. Walter Hamers van Talis is aanwezig bij het eerste onderdeel van deze ALV, om kort toe te lichten hoe de samenwerking met Accio verloopt vanuit Talis gezien. Na een kennismakingsrondje in de zaal blijkt dat er ook dit keer weer nieuwe mensen in de zaal zitten. Het bestuur heeft enkele belangrijke onderwerpen op de agenda geplaatst. Ook is er deze ALV ruimte voor leden om ervaringen te delen tijdens de tafelgesprekken. In een aantal groepjes gaan zij in op onderwerpen die zij belangrijk vinden in hun woning en buurt. Hier vindt u het impressieverslag van de ALV.