Advies aan Talis over huurverhoging 2018

Advies aan Talis over huurverhoging 2018

19-04-2018

Per 1 juli 2018 voert Talis weer de jaarlijkse huurverhoging door. Accio heeft Talis daar net als vorig jaar advies over gegeven.

De belangrijkste punten van ons advies:

  • Graag een gematigde huurverhoging voor de inkomens tot € 41.056,-, maximaal met de inflatie.
  • Meer huurverhoging voor hogere inkomens begrijpen we, maar wees er wel voorzichtig mee met het oog op de betaalbaarheid.
  • Wij denken dat deze huurverhoging voldoende is om voor Talis nog steeds voldoende ruimte te laten om nieuwe woningen te bouwen, te investeren in duurzaamheid en in de leefbaarheid.

We hebben Talis ook een aantal tips voor de huurverhoging van de komende jaren gegeven:

  • Communiceer aan alle huurders hoe Talis er financieel voor staat en wat dat betekent voor de keuzes die Talis maakt.
  • Wees voorzichtig in het nadenken over meer huurverhoging voor mensen die nu een relatief lage huur betalen.
  • Accio behartigt de belangen van sociale huurders én vrijesectorhuurders. Daarom blijven we met Talis in gesprek over haar langetermijnkoers op het gebied van ‘middenhuur’ (voor mensen die iets meer te besteden hebben). Tenslotte hebben zij op dit moment slechts beperkte opties op de woningmarkt.

Talis was blij met ons advies. Ook volgend jaar geven we Talis weer advies over de huurverhoging. Vindt u dat het huurbeleid volgend jaar anders moet of wilt u gewoon meedenken? U kunt zich aanmelden voor de werkgroep huurbeleid 2019 door een mailtje te sturen aan secretariaat@hv-accio.nl.