Algemene Ledenvergadering: voorstellen bestuur Accio

Algemene Ledenvergadering: voorstellen bestuur Accio

11-05-2018

Benieuwd wat we op 26 mei gaan doen, waar en wanneer we u hopen te zien? Hier leest u meer over de Algemene Ledenvergadering.

Om een aantal redenen vonden we het om goed te functioneren beter onze statuten te vernieuwen. Die vernieuwingen lichten we in de vergadering graag toe. Hier kunt u de nieuwe concept statuten lezen.

Voor Accio was 2017 een boeiende en intensieve ontwikkelperiode. We hebben met onze leden, met Talis, soms met de betrokken gemeenten en met externe ondersteuning van Atrivé, constructief gewerkt aan het vormgeven van de vereniging en het bestuur en steeds meer ook aan het woonbeleid van Talis en gemeenten. We raken steeds meer ingewerkt en leveren onze bijdrage aan het woonbeleid in Nijmegen en Wijchen. U leest hier het jaarverslag dat we in de vergadering voorleggen.

Voor 2018 zit het bestuur weer vol plannen. Deze hebben we samengevat in ons werkplan. Ook deze leggen we in de ALV ter goedkeuring voor.

Veel leesplezier en tot 26 mei!