Algemene Ledenvergadering 18 mei 2019

Algemene Ledenvergadering 18 mei 2019

07-04-2019

Het bestuur van Accio nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 18 mei. De bijeenkomst duur van 13.00 - 15.00 uur. Alle leden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging. Daarin staat ook de plaats van de bijeenkomst. Noteer alvast de datum en het tijdstip.