Bijeenkomst Woonbond: ‘Wonen is meer dan een dak boven je hoofd’

Tijdens deze eendaagse cursus wordt ingegaan op de mogelijkheden om als woningcorporatie de leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen.

Sinds de woningwet van 2015 lijken deze mogelijkheden beperkt. Maar in de prestatieafspraken is nog volop ruimte om afspraken te maken over maatregelen die bijdragen aan een schone, hele en veilige woonomgeving.