Doe mee!

Participeren kan op veel verschillende manieren. Via werkgroepen, bijeenkomsten of online. De vorm doet er eigenlijk niet toe, als we maar horen wat huurders belangrijk vinden. We willen namelijk graag weten wat jullie mening is als het gaat om wonen, de woonomgeving en de relatie tussen huurder en verhuurder.

In ons handboekje 'Zo pakken wij het aan' vindt je terug hoe we werken als Accio en hoe je met ons mee kunt doen. Door het jaar heen zijn er verschillende mogelijkheden om mee te doen. Momenteel zijn er verschillende werkgroepen actief:

  • prestatieafspraken Nijmegen
  • prestatieafspraken Wijchen
  • huurbeleid
  • duurzaamheid
  • communicatie Accio

Ook gaan er in het najaar nieuwe werkgroepen of aparte bijeenkomsten starten. Het gaat om de volgende onderwerpen: vernieuwen algemene huurvoorwaarden, vernieuwen nieuwbouw en renovatie reglement, wonen en zorg en klachtenafhandeling. 

Voor Accio is de algemene ledenvergadering (ALV) een belangrijke bijeenkomst om met de leden en huurders hierover van gedachten te wisselen. Tijdens de ALV informeren we iedereen over wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en bespreken we de plannen voor het komende jaar. Als je meedoet in de ALV praat je mee over de onderwerpen waar het bestuur zich op gaat richten. Wanneer er wisselingen in het bestuur zich voordoen, leggen we dit voor aan de leden. Als lid beslis je op deze manier mee wie je belangen vertegenwoordigt. Benieuwd naar de ALV van Accio? Meer informatie vindt u op deze site onder het kopje Huurdersbijeenkomsten

 

Ladekast

Om van elkaar te leren hebben Accio en Talis diverse participatievormen uitgeprobeerd. De vormen die we goed vinden werken, hebben we op een rij gezet in de zogenaamde ladekast.  Ook anderen gebruiken deze vormen, zoals bijvoorbeeld bewonerscommissies, andere corporaties en de medewerkers van Talis.

In deze ladekast vind je een aantal verschillende participatievormen. Deze ladekast is nog lang niet vol. Heb je een participatievorm die werkt? Laat het ons weten, dan plaatsen wij hem op deze site.

 

Arenagesprek - Download


Creatieve concurrentie - Download


Geeltjes-plak-sessie - Download


Gibsonmethode - Download


Groepsgesprek - Download


Internetpanel - Download


Wereldcafe - Download


Werkgroep - Download