Huurdersbijeenkomst: 23 november

13-09-2019

Op zaterdag 23 november organiseert Accio de haar huurdersbijeenkomst voor alle huurders van Talis. Komt u meepraten? Ook niet-leden zijn welkom. Uiteraard is er ook gelegenheid om lid te worden van Accio. Details over programma, de plaats en de tijd kunt u straks op onze site lezen.

Accio is de huurdersvereniging die opkomt voor de belangen van alle Talishuurders. Er zijn ruim 1700 leden.

Zodra het programma definitief is ontvangen alle leden een persoonlijke uitnodiging.

De tekst van de uitnodiging komt dan ook hier te staan