Uitnodiging aankomende ALV 26 mei 2018

Wij nodigen u van harte uit voor de aankomende algemene ledenvergadering (ALV) van Accio op 26 mei 2018. Het bestuur van Accio hoort tijdens deze bijeenkomst graag wat u belangrijk vindt voor het wonen van de huurders van Talis. Accio wil namelijk uw stem en die van andere Talis-huurders goed kunnen vertegenwoordigen in de gesprekken met Talis en met de gemeenten.

Ook willen we graag met u in gesprek over de ontwikkeling van Accio, verantwoording afleggen over onze activiteiten en resultaten in 2017 en vooruitkijken in 2018.
Tijdens deze ALV is er ook ruimschoots tijd om met elkaar te praten, ervaringen te delen en van elkaar te leren. Komt u ook?

Informatie over de ALV

U bent van harte welkom op zaterdag 26 mei van 14.00 tot 16.00 uur in het Wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22, 6535 RZ  Nijmegen. Inloop met koffie en thee vanaf 13.30 uur. Na afloop is er een drankje.

Waar gaat de ALV over?

Voor de leden van Accio en huurders van Talis is de ALV een goede gelegenheid om mee te praten en besluiten over zaken die spelen binnen de vereniging, over het woonbeleid en dienstverlening van Talis en over huurdersparticipatie. Voor het bestuur van Accio is het belangrijk om te weten wat er op deze punten leeft bij leden en huurders.

Ditmaal hebben we eerst een aantal formele zaken te bespreken en besluiten, zoals:

Daarna gaan we inhoudelijk met elkaar in gesprek aan thematafels over het huurbeleid van Talis, leefbaarheid en wonen & zorg, duurzaamheid en energie, de dienstverlening van Talis en participatie en communicatie (meedoen in Accio).

Na afloop praten we graag met u na onder het genot van een drankje.

De bij de ALV behorende documenten plaatsen we uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ALV op onze website www.hv-accio.nl onder het kopje ‘Huurdersbijeenkomsten’. Wilt u liever de papieren versie van de documenten per post ontvangen? Dat kan ook. Neemt u dan contact met ons op via de e-mail (info@hv-accio.nl) of per telefoon (06 26 25 89 69) onder vermelding van uw naam en uw adres.

Aanmelden ALV

U kunt zich vóór 21 mei aanmelden voor de ALV via www.hv-accio.nl onder het kopje ‘Huurdersbijeenkomsten’ of per mail via info@hv-accio.nl. Heeft u geen internet, dan kunt u zich ook per telefoon (06 26 25 89 69) aanmelden.

We verwelkomen u graag bij de ALV!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Accio,

 

Riek Janssen, voorzitter Accio

p.s. vanwege de statutenwijziging is een extra ALV voorzien op zaterdag 16 juni 2018