Uitnodiging aankomende Extra ALV 16 juni 2018

Waarom een extra ALV?

Op de ALV van 26 mei jl. heeft over de voorgenomen wijziging van de statuten van Accio geen besluitvorming kunnen plaatsvinden omdat op deze vergadering geen twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd was, zoals de huidige statuten van Accio voorschrijven (artikel 21, lid 3). Het bestuur van Accio heeft daarom een extra ALV uitgeschreven, waarop over de statutenwijziging kan worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. Het is een formele verplichting vanuit de huidige statuten om deze vergadering te organiseren.

Het waarom en wat van de statutenwijziging

De huidige statuten van Accio, opgesteld in juni 2016, hebben een aantal bepalingen die, zo is in het afgelopen jaar gebleken, het bestuurlijk functioneren kunnen belemmeren en onnodig veel vragen van de leden en de ALV. Een voorbeeld daarvan is de bepaling dat het bestuur voor iedere financiële uitgave van meer dan € 2.500,- toestemming van de ALV moet vragen en daarvoor dus een ALV bijeen moet roepen. Een dergelijke bepaling past niet bij de professionalisering in het besturen van een huurdersorganisatie als Accio. Daarom wordt op dit punt gekozen voor een nieuwe bepaling waarin het bestuur van Accio de ruimte heeft om uitgaven te doen binnen de door de ALV vastgestelde begroting, met daarin een zekere marge vanwege onverwachte zaken. En in deze geest worden er nog enkele wijzigingen voorgesteld in de statuten.

Het bestuur van Accio wil daarbij vanzelfsprekend recht blijven doen aan het gegeven dat de ALV het hoogste orgaan is van de vereniging: Accio is van de leden en voor de leden en huurders van Talis. Maar de Accio-leden en de Talis-huurders behoeven zich niet bezig te houden met bestuurlijke zaken en juist wél met het meedenken en -praten over het beleid van Talis en participeren in het vormgeven van goed wonen in Nijmegen en Wijchen. Hier kunt u de nieuwe concept statuten bekijken.

Aanmelden voor de extra ALV

U kunt zich vóór 11 juni a.s. per mail aanmelden voor de ALV via info@hv-accio.nl.

We verwelkomen u graag bij de ALV!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Accio,

 

Riek Janssen, voorzitter Accio