Lid worden van Accio?

Accio komt op voor de belangen van huurders van Talis. Zij overlegt met Talis over beleid en organisatiebrede onderwerpen. Sinds de nieuwe Woningwet is  Accio ook gesprekspartner in het overleg met de gemeenten en de corporatie. Samen komen ze tot prestatieafspraken. Deze gaan bijvoorbeeld over welke woningen de corporatie gaat bouwen voor welke doelgroepen. Het is dus belangrijk dat Accio goed de belangen van huurders kan vertegenwoordigen en ook weet wat huurders belangrijk vinden. Laat daarom van je horen als huurder. Dit kan tijdens de algemene ledenvergadering en andere bijeenkomsten die Accio jaarlijks organiseert. 

Als lid van Accio:

  • kan je actief meedoen en meedenken over de plannen van Accio.
  • kan je een bijdrage leveren aan nieuw beleid van Talis.
  • heb je inspraak over de samenstelling van het bestuur van Accio
  • beslis je mee over de toekomst van Accio
  • worden je belangen vertegenwoordigd in het overleg met de gemeenten en Talis
  • wordt je uitgenodigd voor bijeenkomsten en blijf je op de hoogte over activiteiten van Accio.  

Wil je Accio steunen en gratis lid worden? Je meldt je aan door het onderstaande aanmeldformulier in te vullen.

 


 

Aanmeldingsformulier

Huurders van Talis kunnen gratis en vrijblijvend lid worden van Accio. Vul onderstaande gegevens in en druk op versturen.
 

Aanhef:
Voornaam:
Achternaam:*
Adres:*
Postcode:*
Woonplaats:*
Telefoonnummer:
E-mailadres: