Achterbanraadpleging: let op uw mailbox

Eind maart ontvangt u van Accio en van Talis een mail met het verzoek om een vragenlijst over geluidsoverlast in te vullen. U hoeft de vragenlijst maar één keer in te vullen.

Geluidsoverlast
De vragenlijst gaat over geluidsoverlast. Uit een eerder onderzoek is gebleken dat ongeveer 1/3 van de huurders geluidsoverlast ervaart. Om daar iets aan te kunnen doen, zijn uw ervaringen belangrijk. Het bestuur van Accio hecht veel waarde aan uw inbreng en roept u op de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost u hooguit 10 minuten. 

Houd uw mailbox in de gaten
Naar verwachting ontvangt u de mail tussen 25 en 31 maart. Neem de kans om uw stem te laten horen en hou uw mailbox in de gaten.