Advies Accio over huuraanpassing

Huurdersvereniging Accio heeft advies uitgebracht over de huuraanpassing 2020.

In de huuraanpassing zijn twee belangrijke punten: de inkomensafhankelijke huurverhoging en het gelijktrekken van de huur voor dezelfde typen woningen. Accio is tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging en voor het gelijktrekken van de huren voor dezelfde woningtypen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Accio heeft zich op het standpunt gesteld, dat het niet eerlijk is dat mensen met een inkomen boven € 43.574,-  een huurverhoging van 6,6% krijgen. Accio is van mening dat de huurprijzen voor deze inkomensgroep afgelopen jaren al teveel verhoogd zijn.
Ondanks het advies van Accio  voert Talis deze inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli toch in. Talis geeft als argument voor deze keuze het feit dat ze het geld de komende jaren nodig  hebben om alle investeringen in nieuwbouw en verduurzaming te kunnen betalen.

Gelijke huren voor dezelfde typen woningen
Accio is het er wel mee eens dat de huurprijzen voor dezelfde typen woningen even hoog zijn.  Daarom steunt zij het streven van Talis om die huren de komende jaren gelijk te trekken. Accio heeft Talis geadviseerd om dit geleidelijk te doen, zodat de huurverhoging voor deze groep met de laagste inkomens, jaarlijks beperkt blijft.