Algemene Ledenvergadering 18 mei 2019

Het bestuur van Accio nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 18 mei. De bijeenkomst duur van 13.00 – 15.00 uur. Alle leden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging. Daarin staat ook de plaats van de bijeenkomst. Noteer alvast de datum en het tijdstip.

Ook wordt een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement aan de ALV voorgelegd.