Algemene Ledenvergadering 21 november gaat niet door

Als gevolg van de Coronamaatregelen kan de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 21 november aanstaande niet doorgaan.


Alle leden van Accio ontvangen binnenkort een brief waarin het niet doorgaan van de ALV staat vermeld. Tevens worden zij in deze brief verzocht om het inhoudelijke en financiƫle beleid over 2019 goed te keuren. Dat kunnen ze doen per mail of per brief. De noodzakelijke informatie staat in de brief.

Jaarverslag en verslag kascontrole
De benodigde documenten (Jaarverslag 2019 en kascontroleverslag) voor het verlenen van ‘decharge’ aan het bestuur, staan op deze website.
Het bestuur vindt het belangrijk dat de leden aan deze oproep gehoor geeft. Alleen dan weet zij namelijk of ze op dezelfde voet verder kan, of dat er wellicht een ander beleid gevoerd moet worden.

Wijzigingen bestuur
In de brief die de leden binnenkort ontvangen, staat ook een aantal veranderingen in het bestuur vermeld.

Volgende ALV voorjaar 2021
De volgende ALV vindt plaats in het voorjaar van 2021. Hopelijk is de situatie met betrekking tot Corona dan zodanig dat we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten.