Alle woningen Talis krijgen rookmelders

Helaas komen woningbranden nog steeds regelmatig voor. De afgelopen jaren heeft Talis tegelijk met het onderhoud woningen brandveiliger gemaakt. Dit jaar krijgen alle woningen van Talis één of meer rookmelders. Met het plaatsen van rookmelders wordt de veiligheid verder vergroot. Deze week zijn de eerste rookmelders geplaatst.

Rookmelders
Het is bewezen dat rookmelders in woningen het aantal slachtoffers vermindert. Hoe sneller een brand wordt ontdekt, des te meer tijd iemand heeft om een woning veilig te verlaten. “De meeste woningbranden ontstaan door koken, roken en door elektrische apparaten. Maar ook door het opladen van bijvoorbeeld telefoons en fietsaccu’s”, vertelt Theo van Dodewaard van de Brandweer Gelderland-Zuid. “Een rookmelder waarschuwt bewoners in elk geval op tijd. Als je slaapt ruik je niets. De rookmelder neemt de functie van je neus over, waardoor je slachtoffers, ernstige brandwonden en brandschade
voorkomt.” Daarom is het vanaf 1 juli 2022 verplicht dat elke verdieping in een woning voorzien is van minimaal één rookmelder. Bij nieuwbouw was dit al vanaf 2003 verplicht. In totaal plaatst Talis dit jaar in ruim 11.500 woningen een rookmelder.

Andere maatregelen
Naast het plaatsen van rookmelders zet Talis zich ook op andere punten in voor brandveiligheid. Ron van de Molengraft, manager vastgoed bij Talis: “Vorig jaar werden 89 woongebouwen gecontroleerd op vluchtwegen, brandcompartimentering, materiaal, inrichting en gebruik. Situaties waar direct actie nodig is, pakken we gelijk aan. Ook tijdens het plaatsen van de rookmelders voeren we een inspectie uit naar de brandveiligheid van de woningen.” Daarnaast wordt er de komende jaren ingezet op bewustwording rondom het thema brandveiligheid.

Tips brandveiligheid
De komende maanden plaatst Talis, samen met onderhoudspartners De Variabele, Talen, Quadrant en Ariëns, bij 11.500 woningen een rookmelder. De rookmelders worden door de corporatie onderhouden. Bij het plaatsen van de rookmelders krijgen de bewoners ook tips hoe ze hun woning brandveiliger kunnen maken en wat ze kunnen doen als er toch brand uitbreekt.