Digitale Algemene Ledenveragdering een succes

Op zaterdag 12 juni vond voor het eerst in de geschiedenis van Accio een digitale Algemene Ledenvergadering plaats. Als gevolg van de beperkende maatregelen door Corona, werd voor deze vorm gekozen. Uit de reacties zowel tijdens de bijeenkomst als achteraf, blijkt dat veel leden dit een goede manier vinden om geïnformeerd te worden.

Decharge bestuur
Na een toelichting op de activiteiten van de vereniging in 2020, op de kascontrole en de plannen voor 2021, verleenden de aanwezige leden door middel van een stemming decharge aan het bestuur.

Herbenoeming bestuursleden
Door middel van een digitale stemming werden Pim van Ginneken en Hans Heinink met ruime meerderheid herkozen als respectievelijk lid en als secretaris / penningmeester van het bestuur.

Positief advies fusie Talis en Woongenoot
Hans Heinink van Accio gaf een toelichting op het voornemen van Talis om te fuseren met Woongenoot en op het advies dat het bestuur van Accio in verband met dit voornemen heeft uitgebracht. Ronald Leushuis en Kim Kerckhoffs van Talis gaven hun visie op de gevolgen van de voorgenomen fusie voor zowel Talis als de huurders. De leden stemden met ruime meerderheid vóór het positieve advies dat het bestuur van Accio over deze voorgenomen fusie uitbrengt.

Afscheid Walter Hamers
Walter Hamers, de bestuurder van Talis die in het najaar met pensioen gaat, maakte van de gelegenheid gebruik om via dit webinar afscheid te nemen van de leden van Accio. In zijn afscheidswoord benadrukte hij het belang van en de prettige samenwerking met Accio. Hij dankte het bestuur en de leden voor hun kritische en constructieve bijdrage aan de samenwerking en daarmee aan de volkshuisvesting in Nijmegen en Wijchen.

Webinar op film beschikbaar
Voor leden die deze digitale Algemene Ledenvergadering willen zien, is een filmverslag beschikbaar. Als u hiervoor belangstelling heeft, dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat via: secretariaat@hv-accio.nl. U krijgt de film dan via WeTransfer toegestuurd.