Eenmalige huurverlaging voor sommige huurders

Eind 2020 heeft de overheid de Wet eenmalige huurverlaging aangenomen. Hierdoor hebben huurders met een relatief hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Als u hiervoor in aanmerking komt, dan ontvangt u binnenkort een brief van Talis. Lees meer in de flyer op de volgende pagina.

Voorbeeldbrief Woonbond
Heeft u geen brief van Talis ontvangen, maar denkt u toch in aanmerking te komen voor de eenmalige huurverlaging stuur dan een brief aan Talis. Hier vindt u een voorbeeldbrief van de Woonbond.