Herstel op recht van huurtoeslag

Bent u in het verleden uw huurtoeslag kwijtgeraakt omdat uw huur boven de huurgrens was uitgegroeid en omdat u tijdelijk een te hoog inkomen of vermogen had, dan komt u misschien alsnog in aanmerking voor huurtoeslag. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State.

Nieuwe situatie
De Raad van State heeft bepaald dat mensen van wie in het verleden de huur boven de huurgrens is uitgegroeid en bij wie sprake was van een tijdelijke inkomens- en / of vermogensstijging, zich kunnen beroepen op een verworven recht op huurtoeslag. Als dit op u van toepassing is en u voldoet aan alle voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld leeftijd en andere zaken, dan kunt u alsnog in aanmerking komen voor toeslag.

Wat moet u doen?
Denkt u dat bovenstaande voor u geldt, dan kunt u over het jaar 2019 een aanvraag indienen via www.toeslagen.nl. U moet dat doen voor 1 september 2020. Over de jaren vóór 2019 bestaat nog geen duidelijkheid. De Belastingdienst heeft toegezegd over deze jaren uiterlijk in mei meer duidelijkheid te geven.