Huishoudelijk Reglement vastgesteld

Tijdens de huurdersbijeenkomst op 23 november hebben de aanwezige leden van Accio hun goedkeuring verleend aan het vernieuwde huishoudelijk reglement. Na een paar kleine aanpassingen stemden de huurders unaniem in met het document. Hiermee heeft het bestuur richtlijnen voor haar dagelijks functioneren.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.