Huur sociale woningen dit jaar niet omhoog

De huurprijzen van sociale huurwoningen (met een huur tot 752 euro) gaan dit jaar niet omhoog. Het demissionaire kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Het betreft een eenmalige maatregel in verband met de Coronacrisis.

Uitzondering
In sommige gevallen kunnen huurders alsnog te maken krijgen met een huurverhoging. Als de verhuurder een woning verbeterd heeft, bijvoorbeeld door deze te verduurzamen. In dat geval mag de huurprijs nog wel omhoog. Ook bij het betrekken van een nieuwe woning (de zogenaamde mutatie), kan in verband met harmonisatie, de huur verhoogd worden.

Naast eenmalige huurverlaging
De huurbevriezing komt bovenop de eenmalige huurverlaging die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is (zie het nieuwsbericht elders op deze website).