Huurdersheffingen de wereld uit, teken de petitie!

Huurdersheffingen de wereld uit, te beginnen met de ATAD

Sinds 2013 heeft Den Haag de woningcorporaties twee heffingen opgelegd en afgelopen jaar is daar nog een derde heffing bijgekomen. Wat de overheid hiermee wil bereiken is niet duidelijk want woningcorporaties verder belasten en toch van hen de inspanningen verwachten op het gebied van woningbouw en duurzaamheid is in feite een tegenstrijdigheid in het kwadraat. De laatste heffing vormt voor een aantal huurders de aanleiding om een landelijke petitie op te starten.

  • Van de 12 maanden huur die de huurder betaalt, draagt de corporatie er nu al drie af aan Den Haag (Verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting). De afdracht stijgt naar bijna 4 maanden huur als daar ook nog de ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) bijkomt. Dit is een heffing bedoeld om belastingontduiking van multinationals tegen te gaan maar nu om verkeerde redenen wordt opgelegd en bovendien de belastingdruk van de woningcorporaties onevenredig en onnodig opvoert (tot ± 30%).
  • Deze lasten moeten uiteindelijk worden opgebracht door de huurders. Door deze afdracht houden corporaties te weinig ruimte over om te investeren en daarmee de heersende problemen op de huurwoningmarkt op te lossen. Denk aan de uitbreiding van het aantal huurwoningen, deze betaalbaar te houden en te verduurzamen. Er moet sowieso meer gebouwd worden. Doordat er door de woningcorporaties op het gebied van woningbouw weinig ondernomen kan worden, blijft de enorme druk op de woningmarkt bestaan. De heffingen staan haaks op de noodzaak om tot een goed functionerende woningmarkt te komen die ook de doorstroming bevordert.
  • Steeds meer mensen komen door dergelijke heffingen in de betalingsproblemen omdat langzaam maar zeker over een kritische grens worden geduwd. Ongeveer van een derde van de huurders leeft al onder het bestaansminimum. Voor hen zijn er geen alternatieven, zij zitten gevangen in hun eigen woning omdat er voor hen geen alternatieve woonruimte is.
  • Bovendien steekt het dat huizenbezitters via de hypotheekaftrek geld toe krijgen en huurders (niet de meest de bemiddelde groep) daarentegen meer belasting moeten betalen. Het is onredelijk en onrechtvaardig dat er zulke verschillen zijn tussen huurders en kopers, qua financiële benadering en politieke behandeling.

In het algemeen is dit ook een petitie tegen de vermarkting en verzakelijking van de sociale huursector. Helaas lijkt een eigen woning (een ‘thuis’) niet meer de belichaming te zijn van het recht op huisvesting. Sociale huisvesting is gereduceerd tot een product; het is voor huurders geen veilige haven meer, enkel een doorvoerhaven.

Teken hier de Petitie:
https://petities.nl/petitions/huurdersheffingen-de-wereld-uit-te-beginnen-met-de-atad