Jaarverslag 2019 staat op de website

Wilt u weten wat Accio in 2019 gedaan heeft in het belang van de huurders van Talis? Ga dan naar het kopje documenten of klik op hier