Jeruzalem gaat plat: grote meerderheid kiest voor nieuwbouw

Een ruime meerderheid van de bewoners van de Nijmeegse wijk Jeruzalem is voor de plannen van Talis om hun woning te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Om de ingrijpende maatregelen te kunnen uitvoeren moest minstens 70% van de bewoners ermee instemmen. Dit percentage werd ruimschoots gehaald. Dankzij deze instemming kan Talis verder met de sloop- en nieuwbouwplannen voor de wijk. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden begin 2021.