Kom naar de Algemene Ledenvergadering op 21 november

Het bestuur van Accio nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 21 november. De bijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22 in Nijmegen. De vergadering begint om 13.30 uur. Alle leden van Accio ontvangen te zijner tijd persoonlijk een uitnodiging. Omdat de officiĆ«le ledenvergadering in het voorjaar is vervallen als gevolg van de Corona-pandemie, bestaat de ALV op 21 november uit een formeel en een informeel gedeelte. Tijdens het eerste deel worden de jaarverslagen vastgesteld en bestuurszaken behandelt. Tijdens het tweede gedeelte vindt er een gesprek plaats met medewerkers van Talis.

Niet-leden Accio ook welkom
Ook niet leden van Accio zijn van harte welkom. Zij hebben uiteraard geen stemrecht tijdens het formele gedeelte. Maar voor alle huurders van Talis is het interessant om samen met medewerkers van Talis, waaronder de bestuurder, over onderwerpen die u voorstelt, het gesprek aan te gaan. 

Corona
We weten natuurlijk niet hoe de Corona-pandemie zich ontwikkelt. Mocht het RIVM besluiten dat dit soort bijeenkomsten niet zijn toegestaan, dan volgen wij uiteraard dat advies. Mocht dit onverhoopt het geval zijn, dan kunt u dat tijdig op deze website lezen.