Accio nieuws

Op zoek naar ideeën voor het betrekken van jongeren bij Accio
01-08-2017
Wie heeft ideeën hoe we meer jongeren kunnen betrekken bij de activiteiten binnen Accio?
Lees meer...

Werkgroep duurzaamheid & de Green capital challenge
03-07-2017
De gemeente Nijmegen vroeg aan Talis om een uitdaging te bedenken, een zogenaamde 'challenge' in het kader van de 'Green capital challenge'. Nijmegen is namelijk in 2018 European Green Capital, waarbij het doel is dat zoveel mogelijk mensen gemotiveerd zijn om een aantal duurzame stappen te zetten. Talis vroeg op haar beurt de werkgroep duurzaamheid van Accio om hierover mee te denken.
Lees meer...

Trots op de Accio-publicatie: Zo pakken we het aan
12-06-2017
Bent u benieuwd hoe Accio nu echt te werk gaat? Wat zijn de vormen om mee te doen en hoe werkt Accio samen met Talis aan beleid? In het handboekje 'Zo pakken we het aan' leest u meer hierover.
Lees meer...

De tweede ALV van Accio
20-05-2017
Op zaterdag 20 mei 2017 vond de tweede algemene ledenvergadering (ALV) van huurdersvereniging Accio plaats. Met een mooie opkomst van ruim 80 mensen is het bestuur van Accio tevreden.
Lees meer...

Werkgroepen prestatieafspraken in volle gang
26-04-2017
De komende maanden gaan we met Talis, de gemeenten Wijchen en Nijmegen aan de slag om afspraken te maken over belangrijke thema’s voor u als huurder: betaalbaarheid, de benodigde hoeveelheid sociale huurwoningen, leefbaarheid, wonen & zorg en de huisvesting van statushouders.
Lees meer...