Accio nieuws

Impressieverslag ALV
19-02-2018
Op zaterdag 25 november 2017 vond de derde algemene ledenvergadering (ALV) van huurdersvereniging Accio plaats. Ruim 65 mensen deden mee aan de bijeenkomst. Het bestuur had enkele belangrijke onderwerpen op de agenda geplaatst.
Lees meer...

Prestatieafspraken 2018 ondertekend door Accio, Talis en de gemeenten.
25-12-2017
Accio heeft de afgelopen maanden in de gemeente Wijchen en Nijmegen samengewerkt aan het maken van nieuwe prestatieafspraken. Afgelopen december zijn in beide gemeenten de prestatieafspraken ondertekend. De partijen gaan samen voor vitale wijken met voldoende, betaalbare en passende sociale woningen.
Lees meer...

Op zoek naar ideeën voor het betrekken van jongeren bij Accio
01-08-2017
Wie heeft ideeën hoe we meer jongeren kunnen betrekken bij de activiteiten binnen Accio?
Lees meer...

Werkgroep duurzaamheid & de Green capital challenge
03-07-2017
De gemeente Nijmegen vroeg aan Talis om een uitdaging te bedenken, een zogenaamde 'challenge' in het kader van de 'Green capital challenge'. Nijmegen is namelijk in 2018 European Green Capital, waarbij het doel is dat zoveel mogelijk mensen gemotiveerd zijn om een aantal duurzame stappen te zetten. Talis vroeg op haar beurt de werkgroep duurzaamheid van Accio om hierover mee te denken.
Lees meer...

Trots op de Accio-publicatie: Zo pakken we het aan
12-06-2017
Bent u benieuwd hoe Accio nu echt te werk gaat? Wat zijn de vormen om mee te doen en hoe werkt Accio samen met Talis aan beleid? In het handboekje 'Zo pakken we het aan' leest u meer hierover.
Lees meer...