Onderzoek geluids­overlast

Op 7 september ontvangen alle huurders van Talis, per mail, een vragenlijst over geluidsoverlast. Geluidsoverlast is een veel gehoorde klacht van bewoners. Daarom wil Accio in samenwerking met Talis en de Woonbond kijken wat daaraan te doen is.

Uw stem is belangrijk
Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, is het belangrijk om te weten in welke mate u geluidsoverlast ervaart en wat daarvan de oorzaak is. 
Het bestuur van Accio roept daarom iedereen op om de lijst in te vullen. Alleen als we weten of u geluidsoverlast ervaart en wat daarvan de oorzaak is, kunnen we er iets aan doen. 

Vul de lijst één keer in
Leden van Accio ontvangen de vragenlijst tweemaal, namelijk van Talis en van Accio. U hoeft de lijst echter maar eenmaal in te vullen.