Nieuws van Accio

Prestatieafspraken Wijchen getekend

Op 9 december zijn de prestatieafspraken tussen de huurdersvertegenwoordigingen, de woningcorporaties en de gemeente Wijchen ondertekend. In het document ligt vast wat de drie partijen in 2020 gaan doen op het gebied van wonen en leefbaarheid. De partijen die het document  ondertekenden zijn: Accio, De Kernen (huurdersbelangenvereniging), Talis, Woningstichting De Kernen en de gemeente Wijchen….

Prestatieafspraken 2020 ondertekend

Op donderdag 5 december zijn de prestatieafspraken tussen huurders, Talis en de gemeente ondertekend. In de prestatieafspraken hebben de drie partijen vastgelegd wat ze in 2020 gaan doen op het gebied van volkshuisvesting. Daarbij mopet u denken aan afspraken over het aantal te bouwen woningen, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. De ondertekening is een mooi voorbeeld…

Huurders laten van zich horen

Op zaterdag 23 november was er een huurdersbijeenkomst. In een goed gevulde zaal van de Jan Massinkhal gingen huurders van Talis het gesprek aan met het bestuur van Accio, met een medewerkster van Talis en met Walter Hamers, de directeur-bestuurder van Talis. In zijn afsluitend woord zei de heer Hamers: “Ik ben geïmponeerd door wat…

Kolping, een volkswijk in renovatie

Vanaf donderdag 28 november zendt NPO1 de documentair ‘Kolping, een volkswijk in renovatie’ uit. De Nijmeegse Kolpingbuurt ging vrijwel volledig tegen de vlakte. I de documentaire is te zien hoe bewoners met deze ingrijpende gebeurtenis omgaan.

Huishoudelijk Reglement vastgesteld

Tijdens de huurdersbijeenkomst op 23 november hebben de aanwezige leden van Accio hun goedkeuring verleend aan het vernieuwde huishoudelijk reglement. Na een paar kleine aanpassingen stemden de huurders unaniem in met het document. Hiermee heeft het bestuur richtlijnen voor haar dagelijks functioneren. Klik hier voor het huishoudelijk reglement.