Nieuws van Accio

Laag inkomen geeft recht op € 200,- compensatie energiekosten

Zo’n 800.000 huishoudens met een laag inkomen krijgen recht op een eenmalige korting op hun energiekosten van € 200,-. Voor meer informatie kunt u op de volgende pagina op deze link klikken: https://www.woonbond.nl/nieuws/laag-inkomen-geeft-recht-%E2%82%AC200-compensatie-energiekosten

Bespaar op uw energiekosten met de waardebonactie van Winst uit je woning

We zijn met z’n allen druk bezig met het verduurzamen van woningen. Dit doen we bijvoorbeeld door onderhoud aan uw woning en door duurzaam te bouwen. Maar ook kleine aanpassingen in en rondom uw woning kunnen bijdragen aan het verduurzamen van uw woning. Daarom zijn de gemeentes Wijchen en Nijmegen samen met Winst uit je…

Verslag kascontrole gepubliceerd

Op 11 november heeft de kascontrolecommissie voor de tweede keer dit jaar de boeken van de vereniging steekproefsgewijs gecontroleerd. De reden voor deze extra controle ligt in het feit dat het bestuur slechts uit 3 mensen bestaat waardoor zowel het afsluiten van contracten, controle, goedkeuring en betaling van facturen nu allemaal maar bij één persoon…

Huurdersbijeenkomst 27 november gaat niet door

De geplande huurdersbijeenkomst van 27 november 2021 wordt geannuleerd. Het bestuur van Accio vindt het onverantwoord om de bijeenkomst door te laten gaan. Zoals u zult begrijpen is dit het gevolg van Corona en de maatregelen die sinds 12 november van kracht zijn. Alle leden ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Bespaar op uw energiekosten met de waardebonactie van Winst uit je woning

De stijgende energiekosten vormen een steeds groter deel van uw totale woonlasten. Verduurzamen van uw woning is dan ook heel belangrijk. Talis doet dat onder andere door onderhoud aan uw woning en door duurzaam te bouwen. Maar ook kleine aanpassingen die u zelf kunt doen, dragen bij aan het verduurzamen van uw woning en dus…