Prestatieafspraken 2020 ondertekend

Op donderdag 5 december zijn de prestatieafspraken tussen huurders, Talis en de gemeente ondertekend. In de prestatieafspraken hebben de drie partijen vastgelegd wat ze in 2020 gaan doen op het gebied van volkshuisvesting. Daarbij mopet u denken aan afspraken over het aantal te bouwen woningen, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. De ondertekening is een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen de drie partijen en van de invloed van Accio.

Bij de ondertekening waren de volgende personen aanwezig: R.Leushuis, lid van de Raad van Bestuuur van Talis, H. Heinink, lid van het bestuur van Accio en H. Tiemens, wethouder van de gemeente Nijmegen.

• Bekijk hier de prestatieovereenkomst 2020-2023