Prestatieafspraken Wijchen 2021 getekend

De gemeente Wijchen heeft met de woningcorporaties, waaronder Talis, en de huurdersvertegenwoordigingen, waaronder Accio, afspraken gemaakt over de volkshuisvesting in de gemeente voor 2021 en verder. In deze zogenaamde prestatieafspraken leggen partijen vast wat zij de komende jaren doen om te zorgen voor voldoende en betaalbare woningen. Maar ook afspraken over zaken als leefbaarheid en duurzaamheid komen hierin aan de orde.

Geïnteresseerd?
Onder de rubriek Documenten op deze website, vindt u de getekende prestatieafspraken 2021.