Terugkeer wooncomplex voor 60-plussers

Op verzoek van Accio en een aantal individuele huurders wijst Talis vier complexen aan die speciaal bestemd zijn voor mensen van 60 jaar en ouder.

Twee complexen in Nijmegen en twee in Wijchen
Het nieuwe beleid gaat gelden voor de Nijmeegse complexen Globe (26 appartementen) in Bottendaal en Maas-Waal Staete (77 appartementen) in Neerbosch-Oost. In Wijchen gaat het om De Waaij (44 appartementen) en De Pas (20 appartementen).

Botsende leefstijlen
Met het nieuwe beleid keert het ‘seniorenlabel’ terug dat tot zeven jaren geleden gold voor een aantal complexen, waaronder Maas-Waal Staete. In de complexen, die tot dan toe bestemd waren voor 55-plussers, kwamen ook jongeren en mensen met kinderen wonen. De verschillende leefstijlen botsten wel eens.

Talis voorstander van mix en balans
Talis is nog steeds voorstander van een mix van bewoners in wijken en buurten. “Maar het gaat ook om de balans. Jonge mensen die ‘s avonds een feestje geven in een complex met veel bewoners van 70 jaar en ouder, bezoekers die ‘s nachts om één uur over de galerij lopen, dat kán overlast geven”. Dat zegt Ronald Leushuis, bestuurder van Talis in een artikel in de Gelderlander. Hiermee verwoordt hij de voortdurende zoektocht van de corporatie naar een goede balans van enerzijds een mix van bewoners en tegelijk het voorkomen van overlast.