Zaterdag 12 juni: digitale Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 12 juni om 14.00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Accio plaats. Als gevolg van Corona kunnen we niet bij elkaar komen en organiseren we een digitale bijeenkomst. Dat betekent dat u via uw computer (laptop, tablet of smartphone) kunt inloggen en deelnemen aan de vergadering

Decharge jaarverslag en herbenoeming 2 bestuursleden
Zoals ieder jaar vragen wij ook dit jaar uw oordeel over het (financiële) jaarverslag van de vereniging. Daarnaast wille we van u weten of twee leden van het bestuur voor een nieuwe termijn herbenoemd kunnen worden.
Om dit mogelijk te maken vindt u uiterlijk twee weken voor de vergadering alle benodigde informatie op deze website.

Zo kunt u deelnemen
Via de mail heeft u al een vooraankondiging ontvangen. Daarnaast ontvangt u binnenkort van ons een brief met daarin een inlogcode voor de digitale ALV. Met behulp van die inlogcode kunt u op zaterdag 12 juni vanaf 13.30 uur inloggen. In de brief vindt u ook een telefoonnummer dat u kunt bellen als het u niet lukt om in te loggen.

Wat als mensen geen computer hebben
Mensen die geen computer hebben, kunnen contact opnemen met het secretariaat van Accio. Wij sturen hen dan de stukken per post. Daarbij zitten dan ook stemformulieren voor de jaarstukken en voor de herbenoeming van de bestuursleden. Om te zorgen dat de stemmingen zo eerlijk en transparant mogelijk verlopen, ontvangen zij van ons één formulier per adres en tellen wij ook maar één formulier per adres.