Zet 21 mei in uw agenda: Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 21 mei is de Algemene Ledenvergadering van Accio. De bijeenkomst vindt plaats in het Oud Burgeren Gasthuis (OBG), Professor Cornelissenstraat 2 in Nijmegen. We beginnen om 13.30 uur en sluiten om ongeveer 16.00 uur af met een drankje en een hapje. Alle leden van Accio krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. Reserveer de datum alvast in uw agenda.

Programma
Na het welkom, hebben we een aantal formele zaken te bespreken en besluiten te nemen, zoals:

 • Accio-activiteiten & bestuurlijke ontwikkelingen, waaronder:
 • Verantwoording bestuur over 2021 (jaarverslag)
 • Toelichting op werkplan en begroting Accio 2022
 • Toelichting van de kascommissie en decharge
 • Samenstelling bestuur
  • Met betrekking tot het verplichte rooster van aftreden is Riek Janssen aftredend en herverkiesbaar.
  • Het bestuur draagt Hans Peters voor als nieuw bestuurslid in de functie van Penningmeester
 • Korte presentatie van onze werkgroepen
 • Korte pauze
 • Margje Lubbers, nieuwe bestuurder van Talis, stelt zich aan u voor.

Jaarverslag en activiteitenplan
Wilt u vooraf het werkplan 2022 vooraf inzien, dan kunt u dit vinden op deze website onder het kopje ‘Documenten’. Het jaarverslag 2021 vindt u daar binnenkort.