1 2 3 4

Het bestuur van Accio

Arno Broere
Ik ben geboren in het jaar 1942 te Zundert. Vanaf 1944 woonachtig in Nijmegen op diverse locaties, en werkzaam geweest in de installatiewereld. Momenteel woon ik in een huurappartement van Talis in de Fenikshof. Mijn persoonlijke interesses en activiteiten zijn onder andere muziekspelen met een harmonica, het spelen van bridge en ik ben actief in diverse maatschappelijke organisaties. Als bestuurslid wil ik actief meedenken aan vernieuwingen en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en huurbeleid om de beleving van het wonen en de woonomgeving te verbeteren.


Pim van Ginneken
Ik ben 45 jaar oud en woon in de wijk Hazenkamp in Nijmegen. Binnen Accio ben ik nu vooral betrokken bij de gesprekken over de prestatieafspraken die Talis en de gemeente Nijmegen samen met ons maken. De politieke kant hierin interesseert me. Dit wil ik ook de komende jaren blijven doen. Vandaar dat ik me verkiesbaar stel voor het nieuwe bestuur en hier een actieve rol wil blijven innemen. Ook omdat ik een maatschappelijk betrokken huurder ben. Ik wil graag zaken die de huurders van Talis bezig houden, bespreekbaar maken binnen het gemeentehuis.


Hans Heinink
Ik ben 53 jaar, getrouwd en sinds 3 jaar huurder van Talis. Ik woon in de Wellenkamp in Nijmegen. Ik ben werkzaam als consultant en actief in diverse besturen en RvT’s, waaronder het ProCollege. Ik ben mede-initiatiefnemer en voorzitter van Stichting Zwembad Dukenburg. Voor Accio wil ik me actief inzetten, omdat ik het belangrijk vind om gestructureerd en georganiseerd een huurdersvereniging te starten en mede aan te sturen. Deze vereniging dient een gelijkwaardig gesprekspartner te zijn van Talis en overheden en hier de belangen en gevoelens van de huurders te behartigen. Dit gaat niet snel maar met het stellen van de juiste doelen en met inzet van bestuur en werkgroepen moet hier binnen enkele jaren een volwaardig huis staan. Ik wil me graag inzetten om dit fundament uit te bouwen naar dat huis en mijn kennis van bestuur en overheid hiervoor in te zetten. Ik geloof dat wonen in woningen van Talis voor alle bewoners “een feestje moet zijn”. Hiervoor moeten we zorgen dat de huurders zich gehoord en vertegenwoordigd voelen.


Riek Janssen
Ik ben 62 jaar, gehuwd, heb 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Sinds 1973 woon ik in Wijchen, waarvan de laatste 25 jaar in Wijchen-Noord. Ik ben jaren actief geweest in de bewonerscommissie van deze groene wijk. Sinds de oprichting van Accio ben ik betrokken bij alle ontwikkelingen rondom Accio. Sinds 23 juni 2016 vormen we een huurdersvereniging en ben ik voorzitter van het oprichtingsbestuur geworden. Inhoudelijk hou ik me actief bezig met de prestatieafspraken met de gemeente Wijchen en Talis. Ook ga ik naar veel bijeenkomsten in de regio om op de hoogte te blijven van wat er speelt rondom allerlei thema’s in de volkshuisvesting, zoals onder andere ‘het nieuwe wonen op je oude dag’, ‘passend toewijzen van woningen’ en ‘laten we normaal doen over asbest’.


Melvin Rasoelbaks

Ik ben 44 jaar oud en heb 3 kinderen. Ik zit op dit moment niet in een relatie. Ik ben nu 2 jaar huurder van Talis en ben woonachtig in de Hofjesbuurt in Nijmegen. Ik ben zeer tevreden over Talis.

Nu spelen er een aantal dingen die belangrijk zijn voor de toekomst van Nijmegen, waaronder de energietransitie. Om mee te denken hoe we de toekomst ingaan ben ik in de werkgroep duurzaamheid van Accio gaan zitten. Van daaruit vond ik  dat de communicatie binnen Accio beter kon en ben daarom ook in de werkgroep communicatie gaan zitten. Dat is het bestuur van Accio opgevallen en ze hebben mij daarom een aantal maanden geleden gevraagd of ik het leuk vond om in het bestuur plaats te nemen. Na een paar maanden mee gedraaid te hebben, heb ik besloten om het een kans te geven. Ik zal mij de komende tijd inzetten voor een betere toekomst.


Hatice Ozgul
Ik ben in 1997 als studente Culturele en Maatschappelijke Vorming in Nijmegen komen wonen. Inmiddels ben ik 4 jaar werkzaam bij Vluchtelingen Werk Nijmegen, waar ik het erg naar mijn zin heb. Als bestuurslid van Accio heb ik de mogelijkheid om niet alleen de oren te zijn, maar ook de stem van alle huurders. Onze belangen dienen zo goed mogelijk behartigd te worden en met dit bestuur wil ik die uitdaging aangaan.