Uitnodiging 

 
Algemene Ledenvergadering huurdersvereniging Accio
Zaterdag 18 mei 2019 12.30 – 16.00 uur.
Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, Nijmegen

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Accio op 18 mei 2019. Het bestuur van Accio hoort tijdens deze bijeenkomst graag wat u als leden van Accio en huurders van Talis belangrijk vindt voor uw woonomgeving en de dienstverlening van Talis. Accio wil namelijk uw stem en die van andere Talis-huurders goed kunnen vertegenwoordigen in de gesprekken met Talis en met de gemeenten.

Ook willen we graag met u in gesprek over de ontwikkeling van Accio, verantwoording afleggen over onze activiteiten en resultaten in 2018 en vooruitkijken voor 2019.

Tijdens deze ALV is er ook ruimschoots tijd om met elkaar te praten, ervaringen te delen en van elkaar te leren. U komt toch ook!

Datum, plaats en tijd

U bent van harte welkom op zaterdag 18 mei 2019 in de Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, Nijmegen.

Te bereiken met de bus, lijn 13 en 15

De bijeenkomst duurt van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Inloop met koffie en thee vanaf 12.30 uur. Na afloop is er een drankje.

Waar gaat de ALV over?

Voor de leden van Accio is de ALV een goede gelegenheid om mee te praten over zaken die spelen binnen de vereniging, over het woonbeleid, de dienstverlening van Talis en over huurdersparticipatie. Voor het bestuur van Accio is het belangrijk om te weten wat er op deze punten leeft bij leden en huurders.

Wat staat op het programma van deze ALV?

We hebben een stevig programma tijdens onze ALV. Na het welkom, hebben we een aantal formele zaken te bespreken en besluiten te nemen, zoals:

Accio-activiteiten & bestuurlijke ontwikkelingen, waaronder

  • Verantwoording bestuur over 2018 (zie jaarverslag)

  • Toelichting op werkplan en begroting Accio 2019

  • Toelichting van de kascommissie en decharge 

  • Samenstelling bestuur

  • Presentatie van de energiecoaches en de werkgroepen communicatie en leefbaarheid

Daarna: Thematafels als achterbanraadpleging. We gaan met elkaar in gesprek over

  • Huurbeleid

  • Leefbaarheid en wonen & zorg

  • Duurzaamheid en energie

  • Dienstverlening van Talis

  • Participatie en communicatie (meedoen in Accio)

Na afloop praten we graag met u na onder het genot van een drankje in de Brasserie Massink

De bij de ALV behorende documenten plaatsen we uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ALV op onze website www.hv-accio.nl onder het kopje ‘Huurdersbijeenkomsten’. Wilt u liever de papieren versie van de documenten per post ontvangen? Dat kan ook. Neemt u dan contact met ons op

Het jaarverslag ligt ook ter inzage op de kantoren van Talis (Waalbandijk 18 in Nijmegen en Huis van de gemeente, Kasteellaan 18 in Wijchen).

Aanmelden ALV

U kunt zich t/m 15 mei 2019 aanmelden voor de ALV via e-mailadres: info@hv-accio.nl.

Heeft u geen internet, dan kunt u zich ook per telefoon (06 26 25 89 69) aanmelden.

We verwelkomen u graag bij de ALV!

 

Hartelijke groet, namens het Bestuur van Accio
 
Riek Janssen
Voorzitter Accio