Accio

Rondleiding Kolpingbuurt

Accio roept op

“Accio” is Latijn voor “Ik roep op.” En dat is wat wij doen als huurders vereniging.

Wij roepen u op om lid te worden en met ons mee te denken, mee te praten en mee te doen. Accio roept Talis op om te zorgen voor goede, betaalbare woningen en een fijne woonomgeving. Wij roepen gemeenten op om te zorgen dat Talis haar werk goed kan doen. Wij roepen iedereen op waarvan wij denken dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de belangen van de huurders van Talis en aan goede en betaalbare huurwoningen in Nijmegen en Wijchen. Wij roepen op en wijzen u graag de weg.

Accio ontwikkelt

In 2012 zijn we gestart als huurdersplatform van Talis. De herziene Woningwet van 2015 geeft huurders meer invloed en stelt nieuwe spelregels voor de sociale huursector en is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Om zo goed mogelijk gebruik te maken van onze rechten besloten we het huurdersplatform te veranderen in een officiële huurdersvereniging. Huurdersvereniging Accio werd op 23 juni 2016 opgericht. Daarna werd door de leden tijdens de eerste algemene ledenvergadering van 26 november 2016 werd door de leden het eerste officiële bestuur gekozen.

Accio doet

Huurdersvereniging Accio behartigt de belangen van alle 17.500 huurders van Talis. Soms willen we alleen weten hoe iets geregeld is. In andere gevallen geven we, gevraagd of ongevraagd, advies. En in een enkele situatie maken we gebruik van ons recht om met een voornemen wel of niet akkoord te gaan.

Meer concreet kunt u het volgende van ons verwachten:

  • wij beschermen de rechtspositie van huurders van Talis;
  • wij adviseren Talis over de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving van huurders;
  • wij adviseren en ondersteunen huurders van Talis in hun relatie met de woningcorporatie;
  • wij adviseren Talis over onderwerpen zoals de hoogte van de huur, de leefbaarheid en de duurzaamheid;
  • wij maken afspraken met Talis en de gemeenten over concrete plannen die uitgevoerd moeten worden om te zorgen dat er in Nijmegen en Wijchen voldoende goede en betaalbare  huurwoningen zijn;
  • wij volgen Talis bij de uitvoering van hun plannen en controleren of ze afspraken nakomen.

Kortom, wij spannen ons in voor u, als huurder van Talis.

LaVerna maquette