Bestuur

Bestuur voor professionaliteit en continuïteit

De grote belangen vragen om voldoende continuïteit, professionaliteit en kwaliteit.

Daarom hebben we gekozen voor een stevige basis met een sterk bestuur dat geholpen wordt door werkgroepen. Een bestuur van vijf personen, met ieder zijn eigen portefeuille(s). Mensen die bereid zijn om zich vanuit een enorme betrokkenheid en gedrevenheid en voor meerdere jaren in te zetten voor uw belangen.

Van traditionele belangenbehartiger, naar gelijkwaardig gesprekspartner

Met de oprichting van een officiële huurdersvereniging werden we namens alle huurders van Talis de formele en onafhankelijke gesprekspartner van Talis en van de gemeenten en andere overheden.

Onze opgave om de belangen van huurders te behartigen, blijven we onverminderd serieus nemen. Maar de wijze waarop we dat doen is afgelopen jaren wel veranderd. Van traditionele belangenbehartiger naar een  gelijkwaardige gesprekspartner die samen met Talis en de gemeenten zoekt naar passende oplossingen om mensen fijn, goed en betaalbaar te laten wonen.  Om die rol goed te kunnen vervullen, blijven we onszelf ontwikkelen zodat we aansluiten bij de behoeften van onze leden en bij de veranderingen in de samenleving.