Nieuws van Accio

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering huurdersvereniging

Zaterdag 10 juni 2023    13.30 – 16.00 uur. Kasteel Wijchen, Kasteellaan 9, 6602 DA Wijchen Wij nodigen u van harte uit voor de  Algemene Ledenvergadering (ALV) van Accio op 10 juni 2023. Het bestuur van Accio is verheugd u te kunnen ontmoeten en spreken! Wij horen tijdens deze bijeenkomst graag wat u als huurder van…

Huurbeleid 2023

Accio heeft jaarlijks met Talis overleg over het huurbeleid. Accio heeft in het verleden al vaker aangegeven dat bij de huurverhoging moet worden gekeken naar de woonlasten. Zeker in deze periode met de stijgende energielasten willen wij daar meer aandacht aan besteden. De regering heeft ingegrepen door de huurverhoging voor woningen met een E. F…

Tips for saving energy

Bindkracht made a flyer with tips for saving energy. De flyer is written in Dutch, english en Arabic. Read more: https://www.hv-accio.nl/nieuws/shorturl-at-ecor6/attachment/20221203-bindkracht-10-besparingstips-energie-losse-paginas-1/

Ga in gesprek met Accio op zaterdag 3 december 2022

De bijeenkomst is toegankelijk voor alle huurders van Talis. Uiteraard krijgen leden van Accio nog een persoonlijke uitnodiging. De bijeenkomst vindt plaats in het Goffertstadion, Stadionplein 1 in Nijmegen en duurt van 13.30 uur tot ongeveer 17.00 uur. Goed bereikbaar met de auto en per bus (lijn 12, halte Burg. Daleslaan). Zet de datum alvast…

Vragen en antwoorden energieprijzen

De energieprijzen stijgen. Mensen nemen zelf maatregelen om hun energieverbruik te beperken. Ook de overheid neemt allerlei maatregelen om de woonlasten betaalbaar te houden. Toch zijn er onder bewoners nog veel vragen. Daarom heeft Talis op haar website de meest voorkomende vragen en antwoorden met betrekking tot dit onderwerp opgenomen. Medewerkers zorgen dat de vragen…