Nieuws van Accio

Algemene Ledenvergadering 18 mei 2019

Het bestuur van Accio nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 18 mei. De bijeenkomst duur van 13.00 – 15.00 uur. Alle leden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging. Daarin staat ook de plaats van de bijeenkomst. Noteer alvast de datum en het tijdstip. Ook wordt een nieuwe versie…

Huurdersheffingen de wereld uit, teken de petitie!

Huurdersheffingen de wereld uit, te beginnen met de ATAD Sinds 2013 heeft Den Haag de woningcorporaties twee heffingen opgelegd en afgelopen jaar is daar nog een derde heffing bijgekomen. Wat de overheid hiermee wil bereiken is niet duidelijk want woningcorporaties verder belasten en toch van hen de inspanningen verwachten op het gebied van woningbouw en duurzaamheid…

Symposium Woonbond 23 mei 2019

Symposium Woonbond 23 mei 2019Op donderdag 23 mei vindt het jaarlijks symposium van de Woonbond plaats. Namens het bestuur van Accio is Hans Heinink aanwezig om deel te nemen aan het panelgesprek. Onderwerp van hete gesprek is: ‘De grootte van de corporatiedoelgroep’. Meer weten, bekijk het gehele programma.

Wooncongres Aedes

Op 4 april jongstleden vond in Den Haag het wooncongres plaats. Het congres werd georganiseerd door Aedes, de overkoeplende organisatie van woningcoporaties. Namens het bestuur van Accio waren Riek Janssen en Hans Heinink aanwezig.