Agenda

Bijeenkomst Woonbond: ‘Wonen is meer dan een dak boven je hoofd’

Tijdens deze eendaagse cursus wordt ingegaan op de mogelijkheden om als woningcorporatie de leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen. Sinds de woningwet van 2015 lijken deze mogelijkheden beperkt. Maar in de prestatieafspraken is nog volop ruimte om afspraken te maken over maatregelen die bijdragen aan een schone, hele en veilige woonomgeving.

Algemene Ledenvergadering november 2020

Tijdens deze bijeenkomst vertelt het bestuur wat ze het afgelopen jaar gedaan heeft en wat de plannen voor het komende jaar zijn. Daarnaast wil het bestuur en de directie van Talis graag met u in gesprek over onderwerpen die u bezighouden.