Nieuws van Accio

Terugkeer wooncomplex voor 60-plussers

Op verzoek van Accio en een aantal individuele huurders wijst Talis vier complexen aan die speciaal bestemd zijn voor mensen van 60 jaar en ouder. Twee complexen in Nijmegen en twee in WijchenHet nieuwe beleid gaat gelden voor de Nijmeegse complexen Globe (26 appartementen) in Bottendaal en Maas-Waal Staete (77 appartementen) in Neerbosch-Oost. In Wijchen…

Registratiepunt voor financiële problemen als gevolg van Corona

De huurcommissie heeft een registratiepunt opgezet waar huurders, die door de Coronacrisis in de financiële problemen raakten, zich kunnen melden. Het gaat hier om huurders die bij hun verhuurder geen gehoor vinden voor hun financiële problemen. Zo wil Minister Ollongren meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel…

Bewoners Jerusalem: lagere huren en mogelijkheid aardgasvrije woningen

Afgelopen maanden is er hard gewerkt om het sloop/nieuwbouwplan voor de Nijmeegse wijk Jerusalem voor bewoners nog beter te maken. Dat is gelukt. Alle huren van de nieuwbouwwoningen gaan van € 663 naar € 619 per maand (prijspeil 2020). Bovendien kunnen bewoners, dankzij de gemeente en provincie, kiezen voor een aardgasvrije woning.  Aardgasvrije woningBewoners kunnen…

Verkoop sociale huurwoningen lost structureel niets op

Hans Heinink, secretaris van huurdersverniging Accio stelt dat de verkoop van huurwoningen structureel niets oplevert. Daarmee reageert hij op de motie die de Nijmeegse gemeenteraad vorige week aannam. In die motie roept de raad burgemeester en wethouders op om in de nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen vast te leggen dat er vanaf 2021 twee…