Nieuws van Accio

Eenmalige huurverlaging

In 2021 veranderen er dingen in het huurbeleid. Natuurlijk is er sprake van een toegestane maximale huurverhoging per woning. Ook de huur- en inkomensgrenzen voor de huurtoeslag worden aangepast. Maar één van de belangrijkste veranderingen is waarschijnlijk het feit dat een aantal huurders in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging. Als u hiervoor in aanmerking…

Prestatieafspraken Wijchen 2021 getekend

De gemeente Wijchen heeft met de woningcorporaties, waaronder Talis, en de huurdersvertegenwoordigingen, waaronder Accio, afspraken gemaakt over de volkshuisvesting in de gemeente voor 2021 en verder. In deze zogenaamde prestatieafspraken leggen partijen vast wat zij de komende jaren doen om te zorgen voor voldoende en betaalbare woningen. Maar ook afspraken over zaken als leefbaarheid en…

Fijne feestdagen

Als voorzitter van Accio wil ik u namens alle bestuurs- en werkgroepleden een hele fijne kerst en een heel goed 2021 wensen en vooral in goede gezondheid. CoronaAls gevolg van Corona, konden de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de bewonerscommissievergaderingen niet doorgaan en konden we de leden niet persoonlijk ontmoeten. Al onze vergaderingen gingen via Teams,…

Afscheid Arno Broere

Met ingang van zaterdag 21 november 2021 heeft Arno Broere (rechts op de foto) officieel afscheid genomen als penningmeester van Accio. De functie van penningmeester wordt tijdelijk ingevuld door Hans Heinink (links op de foto). Arno is vele jaren actief geweest binnen het bestuur van Accio. Naast zijn rol als penningmeester was hij ook actief…

Algemene Ledenvergadering 21 november gaat niet door

Als gevolg van de Coronamaatregelen kan de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 21 november aanstaande niet doorgaan. Alle leden van Accio ontvangen binnenkort een brief waarin het niet doorgaan van de ALV staat vermeld. Tevens worden zij in deze brief verzocht om het inhoudelijke en financiële beleid over 2019 goed te keuren. Dat kunnen ze doen…