Prestatieafspraken Wijchen getekend

Prestatieafspraken Wijchen getekend

11-12-2019

Op 9 december zijn de prestatieafspraken tussen de huurdersvertegenwoordigingen, de woningcorporaties en de gemeente Wijchen ondertekend. In het document ligt vast wat de drie partijen in 2020 gaan doen op het gebied van wonen en leefbaarheid. De partijen die het document  ondertekenden zijn: Accio, De Kernen (huurdersbelangenvereniging), Talis, Woningstichting De Kernen en de gemeente Wijchen.

 

Dankzij deze samenwerking kunnen daadwerkelijk stappen gezet worden op de volgende thema’s:

  • Liberalisatie en verkoop
  • Nieuwbouw en aankoop
  • Betaalbaarheid en bereikbaarheid
  • Huisvesting specifiek groepen
  • Kwaliteit en duurzaamheid van woningen
  • Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed


Heeft u interesse in wat er precies is afgesproken, klik dan hier.