Handleiding bijvullen Solesta zonneboiler

Ruim 300 huurders van Talis hebben een Solesta zonneboiler. Het op tijd controleren van het waterniveau van het vat en het bijvullen van het systeem is belangrijk. De CV-monteur van Kempkens moet deze werkzaamheden uitvoeren bij het tweejaarlijks onderhoud. In de praktijk blijkt dat helaas niet altijd te gebeuren. Talis heeft hierover uiteraard contact met Kempkens. De werkgroep Duurzaamheid wijst u op deze link: Solesta water bijvullen – YouTube . Hier vindt u een filmpje aan de hand waarvan u zelf het systeem kunt bijvullen. ‘Beter vooraf voorkomen, dan achteraf genezen’.