Huurders laten van zich horen

Op zaterdag 23 november was er een huurdersbijeenkomst. In een goed gevulde zaal van de Jan Massinkhal gingen huurders van Talis het gesprek aan met het bestuur van Accio, met een medewerkster van Talis en met Walter Hamers, de directeur-bestuurder van Talis. In zijn afsluitend woord zei de heer Hamers: “Ik ben geïmponeerd door wat ik vanmiddag hier hoor”. Daarmee betuigde hij zijn dank en waardering voor Accio en voor de wijze waarop de huurders in een open sfeer hun hart luchtten.

Huishoudelijk Reglement
Het vernieuwd huishoudelijk reglement werd na een paar aanpassingen unaniem door de aanwezigen vastgesteld. Bent u hierin geïnteresseerd? Kijk dan elders op deze website.

Passend toewijzen
Erica Magendans van Talis gaf een toelichting op het begrip passend toewijzen. Zij informeerde de aanwezigen over de wijze waarop Talis woningen toewijst. Daarbij confronteerde zij de huurders met een aantal vragen en dilemma’s. Het onderwerp kon zich verheugen in een grote belangstelling en leidde tot talloze vragen en opmerkingen. Gevolg: ruim een half uur later dan gepland, konden de aanwezigen in gesprek met Walter Hamers.

De tuin
Een van de huurders vertelde over de woning die hij een paar maanden eerder van Talis had gehuurd. De tuin was één grote ‘teringzooi’.  Om deze op orde te brengen had de man veel geld en energie gekost. Een paar deuren verder was eenzelfde huis verhuurd met een keurig verzorgde tuin. Die nieuwe eigenaar had niet de kosten en ongemakken. De aanwezigen, evenals de medewerkers van Talis, onderkenden dat hier in feite sprake is van een ongelijke behandeling van huurders. Met deze constatering is er nog geen oplossing, maar daarmee is de situatie wel op de agenda gezet van zowel Accio als van Talis. Accio zorgt dat dit punt zeker nog een vervolg krijgt.

Overlast
Eén van de punten die deze middag uitgebreid met hem besproken werd, was de (over)last die mensen in sommige complexen veroorzaken. Daarbij gaat het om jongeren, mensen met psychisch-sociale beperkingen en anderen. In een reactie op de ‘noodkreet’ die sommige aanwezigen deden reageerde Walter Hamers met de opmerking: “Ik vind dat iedereen moet kunnen wonen, maar ik vind ook dat er complexen zijn waar teveel overlast is. Ik doe een beroep op iedereen om bij te dragen aan het oplossen van die overlast. We moeten samen over een structurele oplossing nadenken. Ik wil daarbij direct betrokken worden en zorg zo voor het nodige mandaat.” De werkgroep leefbaarheid van Accio weet zich door deze oproep gesteund en gaat met dit vraagstuk aan de slag.