Meld u aan voor de digitale Algemene Ledenvergadering, 12 juni 2021

Wij nodigen u van harte uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van Accio op 12 juni 2021. Vanwege de coronabeperkingen is het helaas niet mogelijk u persoonlijk te ontmoeten en moeten wij deze ALV via, een zeer toegankelijke, digitale weg organiseren.

Accio organiseert deze ALV in samenwerking met de Woonbond. Op deze wijze kunnen wij uw privacy waarborgen en de stemmingen goed organiseren.

Het bestuur van Accio hoort tijdens deze digitale bijeenkomst graag wat u als lid van Accio en huurder van Talis belangrijk vindt voor het wonen van de huurders van Talis, uw woonomgeving en de dienstverlening van Talis. Accio wil namelijk uw stem en die van andere Talis-huurders goed kunnen vertegenwoordigen in de gesprekken met Talis en met de gemeenten.

Aanmelden ALV
Aanmelden voor deze ALV kan via deze link  U heeft hierover ook een mail ontvangen met de link. U hoeft zich uiteraard maar één keer aan te melden.

U kunt zich tot uiterlijk 8 juni 2021, 22.00 uur, aanmelden.
Na uw aanmelding ontvangt u direct per e-mail een bevestiging van uw deelname. In die e-mail staat een knop waarop u op 12 juni kunt klikken om mee te doen aan de ALV.

Wat staat op het programma van deze ALV?
We hebben een vol programma tijdens onze digitale ALV. Na het welkom, hebben we een aantal formele zaken te bespreken en besluiten te nemen, zoals:

 • Accio-activiteiten & bestuurlijke ontwikkelingen, waaronder:
  • Verantwoording bestuur over 2020 (jaarverslag)
  • Toelichting op werkplan en begroting Accio 2021
  • Toelichting van de kascommissie:
   • Haar voorstel voor de administratie en
   • Decharge over het gevoerde beleid over 2020
  • Met betrekking tot het verplichte rooster van aftreden zijn Hans Heinink en Pim van Ginneken aftredend en herverkiesbaar.
 • Talis heeft het voornemen te fuseren met Woningcorporatie WoonGenoot
  • Het bestuur van Accio zal haar visie op deze fusie met u delen en de eventuele gevolgen voor u als huurder van Talis toelichten.
  • Ronald Leushuis, bestuursvoorzitter van Talis, zal in de studio aan u uitleggen wat deze fusie voor u en Talis betekent.
  • Wij vragen u of u met het advies van het bestuur van Accio in wilt instemmen.

Wat als u geen computer heeft?
Wij beseffen dat het bijwonen en stemmen via een beeldverbinding voor een deel van onze leden niet of slecht mogelijk is. Daarom willen wij u de mogelijkheid bieden per brief uw stem uit te brengen. De ontvangen stemmen nemen wij mee bij de online stemmingen.

Wilt u per brief stemmen dan kunt u, op werkdagen tussen 17.00 en 19.00 uur, bellen met de secretaris: 0653532565. Vervolgens ontvangt u per post een stemformulier met antwoordenvelop. (deze kunt u zonder postzegel versturen naar ons antwoordnummer).

De briefstem moet uiterlijk vrijdag 4 juni, 17.00 uur op de bus worden gedaan. Dit is belangrijk zodat wij uw stem op tijd kunnen ontvangen en verwerken.

Het jaarverslag staat ter inzage op deze website.

We verwelkomen u graag bij de ALV!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Accio,

Riek Janssen, voorzitter Accio